Shibusa Shirazu „Lost Direction“ CD3016

Shibusa Shirazu „Lost Direction“ CD3016

17.00

Fuwa Daisuke- bass - Katayama Hiroaki – tenor sax -Kawaguchi Yoshiiyuki – baritone sax, soprano sax, harmonica - Komori Keiko- alto sax, clarinet, bass clarinet- Kita Yoichiro- Trumpet - Takaoka Daisuke- tuba -Murodate Aya . flute, vocal -Uchihashi Kazushisa- guitar - Shibuya Takeshi – argan - Sasaki Ayoka – keyboards, vocal -Uemura Masahiro – drums - Sekine Mari-

percussion

Hyottoko2 (7:09) Yukue Shirazu (29:51) Hyottoko3 (10:38) Naadam (7:53)
Ee janai ka (7:12)

Recorded live April 16 th 2002

Quantity:
Add To Cart